संस्थापक

श्री डम्बरप्रसाद बन्जारा

जिल्ला: काठमाण्डौ

पद: संस्थापक के.स.

श्री बिनिता बन्जारा

जिल्ला: सुनसरी

पद: संस्थापक के.स.

श्री निर्मलाकुमारी बन्जारा

जिल्ला: सप्तरी

पद: संस्थापक के.स.

श्री तुलशीराम बन्जारा

जिल्ला: उदयपुर

पद: संस्थापक के.स.

श्री राजन बन्जारा

जिल्ला: काठमाण्डौ

पद: संस्थापक के.स.

श्री रामप्रसाद बन्जारा

जिल्ला: चितवन

पद: संस्थापक के.स.

श्री सुब्बाप्रसाद बन्जारा

जिल्ला: धादिङ

पद: संस्थापक के.स.

श्रीमती सबिता(लक्ष्मी)देवकोटा

जिल्ला: काठमाण्डौ

पद: संस्थापक के.स.

श्री तारानाथ शर्मा बन्जारा

जिल्ला: मोरङ

पद: संस्थापक के.स.

श्री खेमराज बन्जारा

जिल्ला: सुनसरी

पद: संस्थापक के.स.